Človek je vesolje v malem in se v biti dotika veliko več nivojev, kot jih je naš razum sposoben dojeti. Vsako bitje se je razvijalo skozi življenja na svoj oseben način, ki se dotika tudi kolektivnega, zato ima vsak svoje poglede in izkušnje. Odgovoriti na določeno vprašanje ali temo je vedno problem, saj ima o tem vsak svojo osebno resnico na stopnji zavesti, ki jo je dosegel. Vsak ima po svoje prav.

Razum je zbirka vsega, kar smo se naučili v tem življenju. Duša pa je zbirka vsega, kar smo se kdajkoli naučili; na podzavestni ravni poznamo simbole, jezike, znanja, ki se jih na zavestnem nivoju ne spominjamo. Razum vedno analizira vse izkušnje, ki smo jih doživeli v tem življenju, zato večinoma nima pravilnih rešitev.

Karmična diagnostika je novo ime za znanje, ki so ga uporabljali že tisočletja. Ukvarja se z odkrivanjem in ozaveščanjem vzrokov, ki so nas pripeljale v težave, s katerimi se sedaj ukvarjajmo in nam grenijo življenje. Vsaka težava in bolezen je učitelj, nekaj, kar nas ustavi, da ne ponavljamo nekaj, kar nas v osnovi ruši - je kažipot, da nekaj delamo narobe.  Skozi celo življenje nas vzgajajo oz. programirajo, da smo večino časa na miselnem - razumskem nivoju. Trpajo nas s podatki, učenjem in pripravljajo, da se socializiramo. Nihče nas ne uči čutiti, ljubiti, da spoznamo sami sebe in potencial, ki ga nosimo v sebi. Takšna znanja niso zaželena, saj potem človek pride v stik s samim seboj in Virom - takšen človek nima v sebi strahu in blokad, se ne podreja, ne da se ga manipulirati.

Večino programov nam vcepijo v krogu družine do petih let starosti, ko otrok še nima razvite analize in ne zna predvidevati. V tem obdobju je otrok v enosti, v stanju čutenja, Bog. V tem obdobju se lahko otrok nauči vsega, kar mu pokažemo; če bi mu pokazali kako se hodi po stropu, bi otrok to znal ponoviti, saj ima še odprto percepcijo in bi skozi neposredno opazovanje dojel, kako to narediti. Odrasli otroke v tem obdobju naučijo čustev, ki so nižji nivo, kot čutenje samo. Otrok nekje do petih let ugotovi, da ni sprejet takšen kot je v resnici. To je najgloblja bolečina vsakega otroka, ki je ni sposoben dojeti. Da lažje preživi, si začne ustvarjati predstave, npr. moj očka izgleda isto kot moj očka, samo, da je prijazen. Skozi to predstavo – okvirček kasneje gleda na svojega očeta in ga dojema kot prijaznega, čeprav to v resnici ni. Takšne predstave si ustvarjamo vse do današnjega dne, skupek teh predstav izgrajuje Ego, ki temelji na nesprejemanju, strahu, vezan je na negativna čustva in skupaj z njimi ustvarja bolečinsko jedro – ločen del nas, ki ima svojo zavest in zahteva našo pozornost. Misli, ki so vezane na čustva ustvarjajo karmične naboje. To so nezavedni vzroki, na katere se kasneje vežejo vse negativne izkušnje.

S stališča duše je vsaka situacija, ki jo doživimo, točno to, kar duša potrebuje za razvoj, ker pa se ego temu upira (nas navidezno brani), se nam določene situacije kar naprej ponavljajo. Padamo na enih in istih področjih življenja.

Trenutek spočetja je poenostavljeno rečeno, zlitje treh linij:

Božanske – to je namen in naloga Duše.

Osebne – tukaj so shranjeni vsi talenti, potenciali, znanja in tudi grehi.

Družinske – pripravi nam pogoje, da razrešimo osebno karmo. Družina nam pripravi pogoje, ki so potrebni, da ujamemo točno določene blokade, na področjih, ki jih moramo razrešiti na poti do celovitosti.

Posebno poglavje je tudi družinsko deblo. Vzorci in talenti v družinskem deblu ponavadi prehajajo iz starih staršev na vnuke.

Npr. nekdo od prednikov se preveč naveže na denar, status ali karkoli drugega v takšni meri, da mu ni mar za otroke, partnerja, ljudi okrog sebe - pomeni da zapre srce, sočutje... in se odreže od Vira - neizmernega dotoka energije na bazi duše. Ker svoj stil življenja želi nadaljevati, izčrpa energijo naslednikom. V praksi to izgleda takole. Dedek je bil preveč navezan na denar in izčrpa linijo naslednikov v tem delu, sin denar dobiva in izgublja, vnuk pa denar zelo težko dobi, če pa ga, si izčrpa energijo iz druge linije zdravja, odnosov... Po četrti generaciji se začne regulacija bio polja in velikokrat se zgodi, da imajo potomci velike težave, saj zaradi pomanjkanja energije ne zmorejo več normalno zaživeti... Grehe očetov plačujejo sinovi. Pogoj, da bi se stanje izboljšalo je, da se ozavestijo vzroki zakaj je do tega prišlo.

Za spremembe v življenju potrebujemo energijo. Potrebna je postavitev družinskega debla v energiji in vezava v Vir, da se te linije ponovno izgradijo. Ozavestiti pa je potrebno tudi osebni del, saj nismo naključno rojeni v neko družino. Tukaj se začne delo na sebi, ki postane del življenja. Pomagamo samo v tem delu, ki ga posameznik ne more opraviti sam, vse ostalo morajo ljudje oddelati pod nadzorstvom sami. Naučijo se prepoznavati in se ukvarjati s seboj, to pa je edino, da skozi izkušnje postane trajno.

Karmična diagnostika poteka v dveh delih, postavitev družinskega debla in transformacija karmičnih vzrokov in vzorcev do petih let. V tem obdobju so otroci še vezani na mamo, kar doživlja mati se v tem delu prenaša v biopolje otroka. Mati podpira notranji svet otroka, z ljubeznijo in nežnostjo podpira osebni razvoj otroka, da se sprejme, daje mu voljo do življenja, da je dobro biti fantek ali deklica. Oče podpira zunanji svet otroka, pripravi ga na vstop med ljudi, nauči ga pravil, discipline in delovnih navad. Večinoma starši ne opravijo svoje vloge. Kadar mati ne opravi svoje naloge, lahko otroci kasneje postanejo deloholiki, ki se potrjujejo samo skozi delo, ne znajo biti nežni s seboj, se sprostiti in poskrbeti zase. Kadar oče ne opravi naloge, so to ljudje, ki so kreativni, imajo veliko idej, vendar večinoma ostajajo pri besedah, ni energije za realizacijo.

Če bi vsi kot otroci imeli dovolj pozornosti očeta in mame - moške in ženske energije, bi vsi razvili potenciale in talente, ker pa to žal ni tako, se otroci že v zgodnji dobi postavijo izven sebe in delajo to, kar želijo drugi, da bi bili sprejeti. Z vsako vlogo, ki jo igrajo, da bi bili sprejeti, se tvorijo podosebnosti, ki se sčasoma na podzavestni bazi začnejo boriti za prevlado. To so notranji saboterji, ki nas ločujejo od izkušenj bližine in ljubezni, od naše prave narave.

Tukaj je začetni klin razcepitve od sebe in svojih želja, ki so v tej fazi pomembne za razvoj. Duša se lahko razvija, ko ima v sebi dovolj ljubezni, samo ljubezen lahko zdravi na bazi duše. Ljubezen pa je Vir (ali Bog).

V duhovnem svetu ni časa, zato vsa življenja in vsi dogodki vzporedno že obstajajo, naša duša potrebuje posamezne izkušnje, da ozdravi neočiščene dele. Vseh izkušenj ne moremo doživeti naenkrat, zato se rodimo v prostor in čas, da jo lahko vsako posebej doživimo. Vsaka izkušnja ima tudi več različic realnosti, ki je odvisna od tega, na kakšnem nivoju zavesti smo. Blokade in negativne izkušnje nižajo energijo, posledično temu je tudi izkušnja bolj negativna. Karmična izravnava je dojeti, se naučiti... to je lahko skozi izkušnjo ali skozi ozaveščanje; bistveno je, da se naučimo, in napak ne ponavljamo več.

Ukvarjamo se s tem, da ljudi naučimo, kako ozavestiti in dojeti blokade, jih očistiti in s tem dvigniti energijo, da lahko svoje izkušnje doživijo na najvišji možni ravni. Izkušnja se ne odvzame. Naučimo pa se živeti v skladu s svojo dušo, tako da življenje živimo in ne več životarimo.

Karmična diagnostika je primerna za ljudi, ki so pripravljeni in želijo spremembe v svojem življenju. Pripravimo pogoje za harmonizacijo vseh nivojev, vezava je v Vir, popravijo se samo vezi, ki so postale polomljene zaradi padca zavesti (družinsko deblo). Izolirajo se najgloblji vzorci - blokade, ki jih skozi delo na sebi ozavestimo in se transformirajo. V zadnji fazi se aktivira svetlobno telo in stik z Bitjo, vodilno vlogo v življenju prevzame Duša. Življenje postaja takšno, kot je namen Duše, kar ni vedno to, kar želi um.

V tem obdobju se učimo biti pozorni na navade – stare programe, saj smo navajeni funkcionirati na star način, s katerim delamo proti sebi. Zato se je potrebno ukvarjati s seboj, brati knjige in pisati življenjepis - iz preteklih dogodkov ozavestiti lekcije in se posloviti od preteklosti. Učimo se čutiti, bivati v sedanjem trenutku. Navade večinoma izhajajo iz uma in nas vlečejo v preteklost, pretekle bolečine, ali pa nas vlečejo v prihodnost in skrbi, kaj se lahko zgodi. Živeti, doživljati in čutiti je možno le v sedanjem trenutku, vedno živimo le danes. Težave, ki se v življenju pojavijo, so regulacija biopolja – pomeni, da nas opozorijo, da smo spet začeli delovati proti sebi.

Pomembno je, da se tisti, ki se odločijo za karmično diagnostiko zavedajo, da je delo na sebi pogoj, da se spremembe lahko zgodijo v obliki notranje alkimije, nežno in da se bo proces, ko se sproži, dogajal na zelo globokih nivojih. V nasprotnem primeru se bo proces vseeno zgodil, a ga bodo doživeli v obliki, da jih bo prisilil, svoje blokade ozaveščati v obliki težavnih izkušenj življenja.

Svoj termin si lahko rezervirate:

  • tel.: 051 429 262
  • mail: info@templum.si
  • ali na spletnem obrazcu, ki ga najdete tukaj.
TOP